Standard Svensk standard · SS 24300-2:2012

Byggnaders energiprestanda - Del 2: Klassning av energianvändning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 24300-2:2020
Omfattning
Denna del av SS 24300 specificerar

— indikatorer för att uttrycka energiprestanda
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden
— gränsvärden vid energiklassning
— regler vid energiklassning
— innehåll i intyg för klassning av energianvändning.

Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel: Energy performance of buildings - Part 2: Classification of energy use

Artikelnummer: STD-87469

Utgåva: 2

Fastställd: 2012-09-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 24300-2:2011

Ersätts av: SS 24300-2:2020