Standard Svensk standard · SS 24300-2:2011

Byggnaders energiprestanda - Del 2: Energiklassning av energianvändning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 24300-2:2012

Omfattning
Denna del av SS 24300 specificerar

— indikatorer för att uttrycka energiprestanda,
— förfarande vid bestämning av indikatorvärden ,
— gränsvärden vid energiklassning,
— regler vid energiklassning,
— innehåll i intyg för klassning av energianvändning.

Standarden gäller för både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel: Energy performance of buildings - Part 2: Energy classification of energy use

Artikelnummer: STD-76557

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-24

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS 24300-2:2012