Standard Svensk standard · SS 834005

Inredning - Grundläggande mått

Status: Gällande

Omfattning
I denna standard ges grundläggande mått för fast monterad eller fristående inredning för alla slag av byggnader, såsom bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och sjukvårdsbyggnader. Standarden är baserad på SS 05 01 01, Modulkoordinering - Principer och regler, och SIS 05 01 17, Modulsamordning - Inredning. I annan standard ges preferensmått för olika användningsområden, tillverkningsmått och toleranser, kvalitetskrav m m. Jämfört med utgåva 1 har en ny mening tillkommit i 2.1 beträffande väggskåpens djup.

Ämnesområden

Invändiga ytskikt (91.180) Inredningsdelar (94.450)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Furnishing and fittings - Coordinating sizes

Artikelnummer: STD-15729

Utgåva: 2

Fastställd: 1994-11-25

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 834005