Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN ISO 13793

Byggnaders termiska egenskaper - Värmeisolering av grunder för att undvika tjällyftning (ISO 13793:2001)

Status: Gällande

Ämnesområden

Fysisk planering, stadsplanering Skydd av och i byggnader Värmeisolering Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Thermal performance of buildings - Thermal design of foundations to avoid frost heave (ISO 13793:2001)

Artikelnummer: STD-31305

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-26

Antal sidor: 0