Standard Svensk standard · SS 812607

Stålkonstruktioner - Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Status: Gällande

Ämnesområden

Metallkonstruktioner Stål och plåt


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Steel structures - Forms for specifications of structural parts and cutting types

Artikelnummer: STD-8058

Utgåva: 1

Fastställd: 1988-12-07

Antal sidor: 11