Standard Svensk standard · SS 181532

Fogmassor - Densitet - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Building sealants - Density - Testing

Artikelnummer: STD-13385

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-05-12

Antal sidor: 2