Standard Svensk standard · SS 137130:2005

Betongprovning - Färsk betong - Konsistens - Omformningstal

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137130:2005

Betongprovning - Färsk betong - Konsistens - Omformningstal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för bestämning av den färska betongens konsistens med hjälp av en omformningsmätare.
Denna standard anger vidare klassbeteckningar för konsistensen hos färsk betong bestämd med omformningsmätare. Med hjälp av dessa beteckningar kan man ange önskad konsistens och metod för konsistensbestämning.
Med betongens omformningstal avses det antal slag som erfordras för att med ett fallbord omforma en kon av färsk betong så att den efter viss förkomprimering sjunker 34 mm.
Metoden används när betongen har en sådan konsistens att den ligger mellan omformningstalen 10 och 150 och när sättmåttet enligt SS-EN 12350-2 är mellan 20 mm och 150 mm. Metoden kan användas för att bedöma betongens arbetbarhet, bl.a. dess förmåga att omsluta armering och fylla ut en form. Metoden är inte avsedd att användas när ballasten helt eller delvis består av lättballast.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137130:2005

Betongprovning - Färsk betong - Konsistens - Omformningstal
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 880 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Fresh concrete - Consistency - Remoulding test

Artikelnummer: STD-38796

Utgåva: 3

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 6

Ersätter: SS 137130