Standard Svensk standard · SS 50101

Modulkoordinering - Principer och regler

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Modular co-ordination - Principles and rules

Artikelnummer: STD-5699

Utgåva: 4

Fastställd: 1981-09-15

Antal sidor: 8