Standard Svensk standard · SIS 50105

Modulkoordinering - Hallbyggnader. Vertikala mått för ytterväggar

Status: Upphävd

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Byggnader för näringsliv (91.040.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Modular co-ordination - Industrial buildings. Vertical sizes of external walls

Artikelnummer: STD-912

Utgåva: 2

Fastställd: 1975-07-01

Antal sidor: 2