Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-83

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-83: Särskilda fordringar på eluppvärmda dagvattenbrunnar för takavvattning

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60335-2-83 A 1

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-83: Particular requirements for heated gullies for roof drainage

Artikelnummer: STD-3330743

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-29

Antal sidor: 11