Standard Svensk standard · SS 831363

Takskydd - Gångytor - Bedömning av snögenomsläpplighet

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard gäller en teoretisk metod för bedömning av snögenomsläpplighet hos gångytor på takbryggor och liknande anordningar. Metoden skall kunna ge en bedömning om rimliga snömängder kan trampas igenom ytan när man går på den. Standarden kommer att revideras så snart mer erfarenhet vunnits vid tillämpning.

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk, SIS/TK 193

Internationell titel: Roof safety - Cat-walk - Appraisal of snow permeability

Artikelnummer: STD-10091

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-12-04

Antal sidor: 3