Standard Svensk standard · SS 3535

Byggnadsbeslag - Spanjoletter och deras slutbleck - Fordringar

Status: Gällande

Omfattning
Standarden anger fordringar på spanjoletter och deras slutbleck, främst avsedda för fönster, vädringsluckor, dörrar och fönsterdörrar. Standarden omfattar dessutom klassindelning och anvisningar för märkning.

Standarden är främst avsedd för spanjoletter med slutbleck till produkter med en normal springbredd mellan karm och dörrblad/fönsterbåge av 3 mm per sida.

Om större springbredd är aktuell, måste fordringar avseende kolvutsprång, d.v.s kolvlängd utanför kantskenan, ökas i motsvarande grad.

Definitioner för lås och deras olika benämningar ges i SS 2218.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-13706

Utgåva: 2

Fastställd: 1993-09-15

Antal sidor: 5

Ersätter: SS 3535