Standard Svensk standard · SS 2989

Byggnadsbeslag - Rörliga tätningströsklar för innerdörrar - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5141

Utgåva: 2

Fastställd: 1988-06-01

Antal sidor: 2