Standard Svensk standard · SS 2949

Byggnadsbeslag - Rörliga tätningströsklar för innerdörrar - Allmänna tekniska krav

Status: Gällande

Omfattning
Standarden omfattar krav på rörliga tätningströsklar för montering i underkant på dörrblad till innerdörrar vid tröskellösa passager.

Med rörlig tätningströskel avses anordning som genom mekanisk påverkan dras upp helt vid öppning av dörr och som vid stängd dörr helt fyller springan mellan golv och dörr.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-13699

Utgåva: 3

Fastställd: 1993-09-15

Antal sidor: 2

Ersätter: SS 2949