Standard Svensk standard · SS-ISO 13349

Luftbehandlingsteknik - Industrifläktar - Terminologi och klassificering

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 13349:2010

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Industrial fans - Vocabulary and definitions of categories

Artikelnummer: STD-26210

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-11-19

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN ISO 13349:2010