Standard Svensk standard · SS-EN 13141-3:2004

Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 3: Spiskåpor med och utan fläkt för kök i bostad

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13141-3:2017

Omfattning
This European Standard specifies methods for measuring the main performance characteristics of range hoods for residential use. It applies to recirculating range hoods, air extraction range hoods incorporating a fan and air extraction range hoods without fan. This standard does not specify values for performance characteristics.

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering Spisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel: Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 3: Range hoods for residential use

Artikelnummer: STD-35366

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-06

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN 13141-3:2017