Standard Svensk standard · SS 910310

Luftbehandlingsinstallationer - Mått på utrymme för ventilationskanaler

Status: Upphävd

Omfattning
Denna standard gäller bestämning av mått på utrymmen för montering och eventuell isolering av ventilationskanaler.

Standarden avser kanaler med rektangulärt eller cirkulärt tvärsnitt och med tunna omslutningsväggar.

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Luftbehandlingsteknik, SIS/TK 170

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24000

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-13

Antal sidor: 4