Standard Svensk standard · SS 1894

Värmeutrustning - Varmluftsaggregat med tvångscirkulation av luft -Konstruktions- och driftskrav samt provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Pannanläggningar, SIS/TK 285

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-4880

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-09-15

Antal sidor: 20