Logga in

Handbok

Vatten och Avlopp. Byggvägledning 10. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Köp denna standard
Pris: 495 SEK

Papper

Denna fjärde utgåva av Vatten och avlopp. Byggvägledning 10 tar hänsyn till ändringarna till och med BBR 20 (BFS 2013:14) som gäller från den 1 juli 2013. För vatten- och avloppsinstallationer gäller, liksom tidigare, att de ska utformas på ett sådant sätt att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.

De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning bland annat när det gäller CE-märkning av byggprodukter. I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner.

Författare till Vatten och avlopp. Byggvägledning 10 är forskare Marko Granroth och civilingenjör Lars Olof Matsson, båda verksamma som konsulter vid Sweco Systems AB.

Ämnesområden

Vatteninstallationer Avloppsinstallationer


Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-101377

Beteckning: BVL 10

Utgåva: 4

Antal sidor: 156

Förlag: Sv Byggtjänst AB