Logga in

Handbok

Vatten och Avlopp. Byggvägledning 10. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Köp denna standard
Pris: 495 SEK

Papper

Denna fjärde utgåva av Vatten och avlopp. Byggvägledning 10 tar hänsyn till ändringarna till och med BBR 20 (BFS 2013:14) som gäller från den 1 juli 2013. För vatten- och avloppsinstallationer gäller, liksom tidigare, att de ska utformas på ett sådant sätt att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav.

De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning bland annat när det gäller CE-märkning av byggprodukter. I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner.

Författare till Vatten och avlopp. Byggvägledning 10 är forskare Marko Granroth och civilingenjör Lars Olof Matsson, båda verksamma som konsulter vid Sweco Systems AB.

Ämnesområden

Vatteninstallationer Avloppsinstallationer