Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-84

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-84: Särskilda fordringar på elektriska toaletter

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 60335-2-84 A 1

Ämnesområden

Sanitet


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets

Artikelnummer: STD-3331226

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-09-22

Antal sidor: 18

Ersätter: SS-EN 60335-2-84