Standard Svensk standard · SS 820000:2010

Sanitetsarmatur - Metod för att bestämma energieffektivitet hos mekaniska tvättställs- och köksblandare

Status: Gällande

Omfattning
This standard describes a laboratory method for measuring the energy use of mechanical washbasin and kitchen sink mixer taps, and for determining the performance criteria for energy efficiency. The energy efficiency of a tap provides the basis for its energy classification.

The overall objective of the standard is to encourage the development of technical designs that contribute to energy efficiency of sanitary tapware, with particular emphasis on designs that aim to improve energy efficiency rather than simply to limit water flow, i.e. which encourage the user to use less hot water for a given purpose.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Energimärkning av tappvattenarmatur, SIS/TK 519

Internationell titel: Sanitary tapware - Method for determination of energy efficiency of mechanical basin and sink mixing valves

Artikelnummer: STD-77163

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-01

Antal sidor: 24

Finns även på: SS 820000:2010