Standard Svensk standard · SS-EN 81-72:2015

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 72: Brandbekämpningshissar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 81-72:2020 , SS-EN 81-72:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-72:2015

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 72: Brandbekämpningshissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar de ytterligare eller avvikande krav från EN 81-20 för nya personhissar och varupersonhissar, som får användas under räddningstjänstpersonalens kontroll i räddningsinsats- och evakueringssyfte.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-72:2015

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 72: Brandbekämpningshissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts

Artikelnummer: STD-8026232

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-06-08

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN 81-72:2015

Ersätter: SS-EN 81-72

Ersätts av: SS-EN 81-72:2020 , SS-EN 81-72:2020