Standard Svensk standard · SS 763522

Hissar - Småvaruhissar klass V

Status: Gällande

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90) Hissar (94.400)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Lifts - Service lifts of Class V

Artikelnummer: STD-6879

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 4