Standard Svensk standard · SS-EN 1359/A1:2006

Gasmätare - Membrangasmätare

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1359:2017

Ämnesområden

Gasinstallationer (91.140.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gassystem, SIS/TK 289

Internationell titel: Gas meters - Diaphragm gas meters

Artikelnummer: STD-45292

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-11

Antal sidor: 28

Tillägg till: SS-EN 1359

Ersätts av: SS-EN 1359:2017