Standard Svensk standard · SS-EN 15377-3:2007

Värmesystem i byggnader - Inbyggda vattenburna system för värme och kyla - Del 3: Optimering för förnybara energikällor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11855-4:2015

Omfattning
This document is applicable to water based surface heating and cooling systems in residential, commercial and industrial buildings. The methods apply to systems integrated into the wall, floor or ceiling construction without any open air gaps. The methods do not apply to heated or chilled ceiling panels or beams.

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-63459

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-11

Antal sidor: 84

Ersätts av: SS-EN ISO 11855-4:2015