Standard Svensk standard · SS-EN 15316-4-2:2008

Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 4-2: Värmegenererande system, värmepumpsbaserade system

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15316-4-2:2017

Omfattning
This European Standard covers heat pumps for space heating, heat pump water heaters (HPWH) and heat pumps with combined space heating and domestic hot water production in alternate or simultaneous operation, where the same heat pump delivers the heat to cover the space heating and domestic hot water heat requirement. The scope of this part is to standardise the: required inputs, calculation methods, resulting outputs, for heat generation by the following heat pump systems, including control, for space heating and domestic hot water production: electrically-driven vapour compression cycle (VCC) heat pumps, combustion engine-driven vapour compression cycle heat pumps,

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems

Artikelnummer: STD-66789

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-04

Antal sidor: 136

Ersätts av: SS-EN 15316-4-2:2017