Standard Svensk standard · SS-EN 15316-3-2:2007

Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del: 3.2 Tappvarmvattendistribution i bostadshus

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15316-3:2017

Omfattning
This European Standard is part of a set of standards covering methods for calculation of system energy requirements and system efficiencies of heating systems in buildings. In particular this European Standard is one of a number of standards dealing with domestic hot water systems. The scope of this specific part is to standardise the methods for calculation of: - thermal losses from the domestic hot water distribution system; - recoverable thermal losses for space heating from the domestic hot water distribution system; - auxiliary energy of the domestic hot water distribution system. These values are input data for calculation of the overall energy use according to prEN 15603 and EN 15316-1.

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3.2: Domestic hot water systems, distribution

Artikelnummer: STD-63457

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-11

Antal sidor: 52

Ersätts av: SS-EN 15316-3:2017