Standard Svensk standard · SS-EN 15316-3:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 3: Distributionssystem för tappvarmvatten, värme och kyla, Modul M3-6, M4-6, M8-6

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard covers energy performance calculation of water based distribution systems for space heating, space cooling and domestic hot water. This standard deals with the heat flux from the distributed water to the space and the auxiliary energy of the related pumps. The heat flux and the auxiliary energy for pumps can be calculated at any time-step (hour, month and year). The input and output data are mean values of the time step.

Ämnesområden

Centralvärme Ventilation och luftkonditionering Vattenvärmare


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6

Artikelnummer: STD-8026259

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-05

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 15316-3-2:2007 , SS-EN 15316-2-3:2007