Standard Svensk standard · SS-EN 15316-3-1:2007

Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del: 3.1 Krav på tappvarmvattensystem

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12831-3:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15316-3-1:2007

Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del: 3.1 Krav på tappvarmvattensystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard is part of a set of standards covering methods for calculation of system energy requirements and system efficiencies of heating systems in buildings. In particular this European Standard is one of a number of standards dealing with domestic hot water systems. The scope of this specific part is to standardise the methods for determining the energy needs for domestic hot water. This European Standard covers the domestic hot water needs in buildings. The calculation of the energy needs for domestic hot water applies to a dwelling, a building or a zone of a building. In order to be coherent with calculation methods for space heating systems, emission losses representing taps and control should be taken into account.

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15316-3-1:2007

Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del: 3.1 Krav på tappvarmvattensystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3.1 Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements)

Artikelnummer: STD-63456

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-10-11

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN 12831-3:2017