Standard Svensk standard · SS-EN 15316-2-1:2007

Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 2-1: Värmeavgivande system

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15316-2:2017

Omfattning
The scope of this European Standard is to standardise the required inputs, the outputs and the links (structure) of the calculation method in order to achieve a common European calculation method.

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission systems

Artikelnummer: STD-61673

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-03

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN 15316-2:2017