Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12098-8:2016

Styr- och reglerutrustningar för värmesystem - Part 8: Medföljande TR prEN 12098-5:2015 - Moduler M3-5,6,7,8

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to prEN 12098-5:2015, Controls for heating systems — Part 5: Start-stop schedulers for heating systems — Modules M3-5,6,7,8.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaption of prEN 12098-5:2015.
This Technical Report does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Controls for heating systems - Part 8: Accompanying TR prEN 12098-5:2015 - Modules M3-5,6,7,8

Artikelnummer: STD-8022296

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-06

Antal sidor: 24