Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12098-6:2016

Styr- och reglerutrustningar för värmesystem - Del 6: Medföljande TR prEN 12098-1:2015 - Moduler M3-5,6,7,8

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to EN 12098-1:2016, Controls for heating systems — Part 1: Control equipment for hot water heating systems — Modules M3-5,6,7,8.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaption of prEN 12098-1:2016.
This Technical Report does not contain any normative provisions.

Ämnesområden

Centralvärme (91.140.10) Styr- och reglerdon för hushållsapparater och liknande utrustning (97.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Controls for heating systems - Part 6: Accompanying TR prEN 12098-1:2015 - Modules M3-5,6,7,8

Artikelnummer: STD-8022489

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-13

Antal sidor: 32