Standard Svensk standard · SS-EN 612/AC:1996

Takavvattning - Hängrännor och stuprör av metall - Definitioner, klasser och krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 612:2005

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Eaves gutters and rainwater down-pipers of metal sheet - Definitions, classifications and requirements

Artikelnummer: STD-19807

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-13

Antal sidor: 1

Korrigerar: SS-EN 612

Ersätts av: SS-EN 612:2005