Standard Svensk standard · SS-EN 612

Takavvattning - Hängrännor och stuprör av metall - Definitioner, klasser och krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 612:2005 Korrigeras av: SS-EN 612/AC:1996

Omfattning
Denna europastandard specificerar krav på fabrikstillverkade hängrännor och stuprör av metall. Den fastställer allmänna egenskaper, beteckningssystem, klasser, märkning och kvalitetskrav för produkterna.

Standarden är tillämplig för hängrännor och utvändiga stuprör som är uppsatta med krokar och rörsvep av metall och avsedda för avledning av regnvatten. Hängrännans form och dimensioner är bestämda av mängden vatten som skall avledas från taket till stupröret och arkitektoniska krav. Systemets förmåga att hantera vatten beror på takkonstruktionen och hängrännans och stuprörens dimensioner.

Standarden ställer sådana krav på hängrännor och stuprör att dessa produkter kan klara all normalt mottagande och avledande av regnvatten, smältande snö och is från byggnaden till ett dräneringssystem eller avlopp utanför byggnaden.

Krav på fästdon, stödkonstruktioner, beslag och skarvmetoder mellan olika komponenter ingår ej i denna standard.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Eaves gutters and rainwater down-pipers of metal sheet - Definitions, classifications and requirements

Artikelnummer: STD-18627

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-14

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 612:2005