Standard Svensk standard · SS-EN 1253-2:2004

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 2: Provningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1253-1:2015 , SS-EN 1253-2:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1253-2:2004

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 2: Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies test methods for gullies for buildings according to EN 1253-1:2003 and access covers in accordance with EN 1253-4.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1253-2:2004

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 2: Provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Gullies for buildings - Part 2: Test methods

Artikelnummer: STD-36473

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-06-18

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 1253-2

Ersätts av: SS-EN 1253-1:2015 , SS-EN 1253-2:2015