Standard Svensk standard · SS-EN 12050-4

Avlopp - Uppfordringsanordningar inom va-installationer - Utföranden och provning - Del 4: Backventiler för avlopp med eller utan fekalier

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12050-4:2015
Omfattning
This part of this European Standard applies to non-return valves used in conjunction with faecal and faecal-free wastewater lifting plants. This part of the standard contains general requirements, basic construction and testing principles together with information on materials and conformity evaluation.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

Artikelnummer: STD-30652

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-10

Antal sidor: 14

Ersätts av: SS-EN 12050-4:2015