Standard Svensk standard · SS 825621

Avloppsvattenrening - Slamavskiljare för 26 - 500 pe - Allmänna fordringar

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsinstallationer


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater treatment - Septic tanks forspecific population of 26-500 pe - General requirements

Artikelnummer: STD-7213

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 12