Standard Svensk standard · SS-EN 14389-1:2015

Vägutrustning - Bullerskydd - Metoder för bedömning av långsiktiga egenskaper - Del 1: Akustiska parametrar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for assessing the working life and provides the relevant exposure conditions.
Standards of construction and any material tests conducted should provide evidence of resistance to specified conditions selected from the following:
I. Chemical Agents Location dependent
II. De-icing salt Location/climate dependent
III. Dirty water/dust Location/climate dependent
IV. Dew Climate dependent
V. Freeze/thaw Climate dependent
VI. Cold Climate dependent
VII. Heat Climate dependent
VIII. UV Radiation Climate dependent
IX. Traffic Vibration Location dependent
X. Biological Process Climate dependent
XI. Ozone Location dependent
XII. Water Climate dependent
XIII. Water spray (Wet/dry) Location dependent
NOTE Special care has to be taken for combinations of different materials, whether inside a single device or in combination with other devices (for example: a combination of different acoustic elements or another combination of acoustic and structural elements).

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance - Part 1: Acoustical characteristics

Artikelnummer: STD-8014066

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-13

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14389-1:2007