Standard Svensk standard · SS-EN 12675

Vägutrustning - Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal - Funktionella säkerhetskrav

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12675:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12675

Vägutrustning - Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal - Funktionella säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger funktionella säkerhetskrav för utrustning som används för reglering av trafik med trafiksignal. Den är tillämpbar för såväl permanent som tillfälligt installerad utrustning för reglering av trafik med trafiksignal, men omfattar inte mobil trafikregleringsutrustning. Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal, enligt definition i denna standard, krävs för att styra konflikterande trafik på ett säkert sätt, både för fordon och fotgängare i t.ex. signalreglerade korsningar, signalreglerade övergångställen för fotgängare, s.k. skyttelsignaler, signaler för kollektivtrafik.
Den elektriska säkerheten och tillkommande trafiksäkerhetskrav, gränssnitt mot extern utrustning och provningsmetod för att verifiera överensstämmelse med denna Europastandard återfinns i HD 638.
Svensk ANM.: Dessa krav finns även införda i SS 481 05 10 ANM. Nationella krav kan ange speciella villkor för kollektivtrafik och för andra signaler som inte omfattas av denna Europastandard.

Ämnesområden

Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12675

Vägutrustning - Styrapparat för reglering av trafik med trafiksignal - Funktionella säkerhetskrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vägutrustning, SIS/TK 248

Internationell titel: Traffic signal controllers - Functional safety requirements

Artikelnummer: STD-41233

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-10-06

Antal sidor: 18

Finns även på: SS-EN 12675

Ersätts av: SS-EN 12675:2017