Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14689-1:2004

Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14689-1:2003)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14689:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14689-1:2004

Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14689-1:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 14689 är relaterad ttll identifiering occh beskrivning av bergmaterial och bergarter på basis av mineralogisk sammansättning, genetiska förhållanden, struktur, kornstorlek, diskontinuititer och andra parametrar. Den ger också regler för beskrivning av andra särdrag liksom också för deras benämning.Denna del av ISO 14689 gäller för beskrivning av berg inom geotekniska och ingenjörsgeologiska områden av väg- ovh vattenbyggnad. Beskrivningen genomförs på borrkärnor och andra prover av naturligt berg och bergmassorKlassificeringsystem för en bergmassa med användning av en eller flera beskrivande parametrar, avsedda att föreslå troligt beteende hos bergmassan, ligger utanför syftet med denna del av ISO 14689 (se litteraturförteckning).Identifiering och klassindelning av jord för ingenjörsändamål täcks av ISO 14688-1 och ISO 14688-2.

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14689-1:2004

Geoteknisk undersökning och provning - Benämning och indelning av berg - Del 1: Benämning och beskrivning (ISO 14689-1:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 538 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Geoteknik och geokonstruktioner, SIS/TK 183

Internationell titel: Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of rock - Part 1: Identification and description (ISO 14689-1:2003)

Artikelnummer: STD-37452

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-01

Antal sidor: 56

Ersätts av: SS-EN ISO 14689:2018