Standard Svensk standard · SS 4330792

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på elektriska bruksföremål för tining av frusen mark

Status: Gällande

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020) Diverse apparater för hemmabruk (97.180)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8793

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-01-31

Antal sidor: 12