Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 9001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp

Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

WF SIS 9001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO- standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Ledningssystem för kvalitet - Krav (ISO 9001:2015)

Det här innebär standarden

Standard ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser i ett företag eller en organisation. Den är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. 5 000 av dessa finns i Sverige och varje dag certifieras nya företag. 

 Läs mer om nyttan med ISO 9001

Fördelar med att arbeta enligt standarden

  • engagerar ledningen
  • förbättrar affärsprocesser
  • effektiviserar verksamheten
  • uppmuntrar till intern kommunikation
  • ökar kundtillfredsställelsen
  • förbättrar möjligheten att vinna upphandlingar
  • stärker varumärket.

Några nyheter i ISO 9001:2015

  • gemensam struktur i de nya versionerna av ledningssystemen för kvalitet och miljö
  • förstärkt ledningsansvar
  • nya centrala områden, som t.ex. riskhantering och omvärldsbevakning.

Ämnesområden

Ledningssystem (04) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10)