Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 44001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: ISO 44001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk (ISO 44001:2017, IDT)

I SS-ISO 44001:2017 anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom eller mellan organisationer.

SS-ISO 44001:2017 är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.

Tillämpningen av SS-ISO 44001:2017 kan ske på flera olika nivåer, exempelvis:
– en enskild tillämpning (inklusive operativ enhet, verksamhet, enskilt projekt eller program, samman-slagningar och förvärv),
– en enskild relation (inklusive en-till-en-relationer, allianser, partnerskap, affärskunder, joint ventures),
– flera identifierade relationer (inklusive flerpartsallianser, konsortier, joint ventures, nätverk, utökade företag (extended enterprises) och leverantörskedjor),
– fullständig tillämpning inom hela organisationen på alla identifierade typer av relationer

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003740