Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 31000

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

 Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Riskhantering - Vägledning (ISO 31000:2018, IDT)

Systematiskt arbete nödvändigt för att möta risker

Förändringar och ökande otrygghet i samhället innebär att privata och offentliga organisationer i allt högre utsträckning ställs inför olika typer av risker, som exempelvis rör it-säkerhet och upphovsrätt. Ett systematiskt arbete för att medvetet värdera och hantera risker är mycket viktigt för att organisationer både ska kunna skydda sina värden och uppnå sina mål.

ISO 31000 – ett effektivt verktyg för bättre riskhantering

Ett integrerat arbete med förankring hos ledningen har visat sig öka möjligheterna att lyckas och nå bestående effekter. Med hjälp av ISO 31000 Riskhantering ─ Vägledning kan organisationer skapa en god plattform för att arbeta med riskhantering inom verksamhetens alla delar.

Den arbetsprocess som beskrivs är iterativ och flexibel, och utgår ifrån varje organisations externa och interna förutsättningar, inklusive mänskliga beteenden och kulturella faktorer.

Standarden kan användas av organisationer inom alla sektorer och branscher, oberoende av typ och storlek. Den kan

  • tillämpas på verksamhetens alla olika aktiviteter
  • tillämpas under hela organisationens livscykel
  • integreras i samtliga ledningssystem.

Nyheter i den senaste versionen

Några av de viktiga förändringar som återfinns i den senaste versionen är

  • tydligare principer
  • ledningsansvar för att integrera riskhanteringen i verksamheten
  • betoning på riskhanteringens iterativa metod
  • större fokus på en öppen och anpassningsbar systemmodell.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003737