Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 27799

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: ISO 27799 Symbol

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO- standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Hälso- och sjukvårdsinformatik - Ledningssystem för informationssäkerhet i hälso- och sjukvården baserat på ISO/IEC 27002 (ISO 27799:2016)

This International Standard gives guidelines for organizational information security standards and information security management practices including the selection, implementation and management of controls taking into consideration the organization’s information security risk environment(s).


This International Standard defines guidelines to support the interpretation and implementation in health informatics of ISO/IEC 27002 and is a companion to that International Standard.4)


This International Standard provides implementation guidance for the controls described in ISO/IEC 27002 and supplements them where necessary, so that they can be effectively used for managing health information security. By implementing this International Standard, healthcare organizations and other custodians of health information will be able to ensure a minimum requisite level of security that is appropriate to their organization’s circumstances and that will maintain the confidentiality, integrity and availability of personal health information in their care.

This International Standard applies to health information in all its aspects, whatever form the information takes (words and numbers, sound recordings, drawings, video, and medical images), whatever means are used to store it (printing or writing on paper or storage electronically), and whatever means are used to transmit it (by hand, through fax, over computer networks, or by post), as the information is always be appropriately protected.


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80008148