Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 27001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS WF 27001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 med Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Det här innebär standarden

Standard SS-ISO/IEC 27001:2017 fastställer krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), bl.a. krav för delmomenten

  • upprättande
  • införande
  • underhåll
  • ständigt förbättringsarbete.

Standarden innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.

Fördelar med att använda standarden

Standarden kan användas i alla typer av organisationer. Den ger ett flexibelt verktyg för att upprätta och införa ett ledningssystem som bl.a. tillgodoser organisationens behov, mål, storlek och struktur samt organisatoriska processer för informationssäkerhet.

Ledningssystemet för informationssäkerhet utgör ett effektivt stöd för organisationer i arbetet med att

  • stärka kontrollen över kostnader för informationssäkerhetsarbetet
  • öka förtroendet i fråga om riskhantering
  • garantera verksamhetsinformationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
  • förstärka beredskapen mot en växande hotbild på området.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80000484