Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 26000

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp

Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

WF SIS 9001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Vägledning för socialt ansvarstagande (ISO 26000:2010, IDT)

Det här innebär standarden

SS-ISO 26000 är en vägledande standard som beskriver vad organisationer kan göra för att ta ett socialt ansvar och därmed bidra till en hållbar utveckling. Den har gemensamt arbetats fram av 100 länder och är i dagsläget fastställd som nationell standard i 80 länder. SS-ISO 26000 innehåller inga krav utan rekommendationer, och kan därför inte användas inom ramen för certifiering.

Standarden SS-ISO 26000 kan användas inom såväl offentlig som privat sektor och riktar sig till alla typer av företag och organisationer, oavsett storlek eller geografiskt läge.

Om begreppet socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande (även kallat SR) innebär det ansvar som en organisation har för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö. Begreppet bygger på sju grundläggande principer:

  • ansvarighet
  • transparens
  • etiskt uppförande
  • respekt för intressenternas förväntningar
  • respekt för rättsstatens principer
  • respekt för internationella uppförandenormer
  • respekt för de mänskliga rättigheterna.

Fördelar med att använda standarden

Många organisationer vill gå utöver sina lagstadgade skyldigheter när det gäller socialt ansvarstagande, och därför behövs standarder som kan ge god vägledning och som kan komplettera lagstiftningen. Standard SS-ISO 26000:2010 erbjuder dig denna vägledning.

Att arbeta med socialt ansvarstagande ger flera positiva effekter för verksamheten, bland annat i form av

  • konkurrensfördelar
  • förbättrat anseende
  • goda relationer till såväl medarbetare som kunder och samarbetspartner.

Socialt ansvarstagande bör således vara en självklarhet i organisationens beteendekultur, ända ner på individnivå. Genom att ta ett socialt ansvar bidrar din organisation till en hållbar framtid – för din organisation och för dina medmänniskor.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Köp

Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 26000
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80000485