Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 22000

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp

Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: ISO 22000

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se


Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan (ISO 22000:2005)

Det här innebär standarden

Från jord till bord, från grep till gaffel. Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 22000:2005, är den första standarden för livsmedelsindustrin som omfattar alla aktörer i livsmedelskedjan, bland annat

  • foder- och primärproducenter
  • tillverkare av ingredienser och färdiga livsmedel
  • detaljhandeln
  • cateringföretag.

Standarden fastställer kraven för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Den kan tillämpas oberoende av andra standarder för ledningssystem och införas parallellt eller tillsammans med andra liknande krav på ledningssystem.

Just nu pågår revidering av standard SS-EN ISO 22000, och publicering av den nya utgåvan planeras till sommaren 2018.

Fördelar med att använda standarden

Standarden är ett effektivt redskap för dig som i din verksamhet månar om att uppnå och säkerställa en säker hantering och produktion genom hela livsmedelskedjan, ända fram till konsumtionstillfället. Den ger dig goda förutsättningar att identifiera och hantera de livsmedelssäkerhetsfaror som kan uppstå genom hela livsmedelskedjan.

Genom att använda standarden bidrar du dessutom till att på en global nivå harmonisera kraven för hantering av livsmedelssäkerhet. Standarden är särskilt avsedd att tillämpas av organisationer som söker ett mer fokuserat, sammanhängande och integrerat ledningssystem för livsmedelssäkerhet än vad lagen normalt föreskriver.

Ämnesområden

Livsmedelstekniska processer (67.020) Ledningssystem för kvalitet (04.080)