Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 20121

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

WF ISO 20121

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - Krav med tillämpningsanvisningar (ISO 20121:2012, IDT)

I denna standard specificeras krav på ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas.

Denna standard gäller för varje organisation som vill

  • fastställa, tillämpa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang,
  • säkerställa att den agerar i överensstämmelse med sin angivna policy för hållbar utveckling,
  • visa att den frivilligt agerar i överensstämmelse med denna standard genom
  • en första part (eget fastställande och egendeklarerat system),
  • en andra part (bekräftelse på överensstämmelse från andra parter som har ett intresse i organisationen, såsom kunder, eller bekräftelse av andra personer på deras vägnar),
  • en oberoende tredje part (t.ex. ett certifieringsorgan).


I denna standard behandlas ledningen av arbetet för att förbättra hållbarheten genom hela evenemangscykeln.

Ytterligare vägledning och information till stöd för införandet ges i bilagorna.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80000481