Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 17025

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF ISO 17025

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2017)

Det här innebär standarden

Standard SS-EN ISO/IEC 17025:2018 fastställer allmänna kompetenskrav som gör det möjligt för provnings- och kalibreringslaboratorier att påvisa att deras verksamhet bedrivs på ett kompetent sätt och ger tillförlitliga resultat. Tillkommande krav från föregående version berör bland annat planering och genomförande av åtgärder för att hantera risker och möjligheter.

Detta skapar en god grund för att

  • uppnå bättre resultat
  • förebygga negativa konsekvenser
  • förbättra ledningssystemets verkan.

Standarden kan tillämpas på alla laboratorier som utför provning och/eller kalibrering, oberoende av antalet anställda eller omfattningen på provnings- och kalibreringsverksamheten.

Laboratorier, som bedriver sin verksamhet i enlighet med denna standard, följer, på en övergripande nivå, principerna i SS EN ISO 9001.
Fördelar med att använda standarden

Med hjälp av standarden kan samarbetet mellan laboratorier och andra organ förbättras, och utbytet av information och erfarenheter underlättas. Den ger goda förutsättningar för laboratorier att säkerställa

  • kompetens
  • opartiskhet
  • förmåga att kontinuerligt producera pålitliga resultat.

Nyheter och förändringar

Den nya utgåvan bygger på riskbaserat tänkande, vilket har lett till att vissa utförandekrav har kunnat ersättas med resultatkrav. Den erbjuder större flexibilitet vad gäller krav i fråga om processer, rutiner, dokumenterad information och organisatoriska ansvarsområden. En annan nyhet är att en definition av "laboratorium" har lagts till.

Utbildning

Grunderna i ledningssystem enligt ISO/IEC 17025 >>

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Provningsbetingelser Allmänt (19.020) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100)